Go to Top

Vej & Park

Terndrup Maskinstation løser opgaver for vej og park

Terndrup Maskinstation har i mange år samarbejdet med både private og offentlige instanser om løsning af opgaver inden for vej og park.

Vi har maskinparken til at klare gravearbejdet til kabler og rør, oprydningsarbejdet efter nybyggeri og anlægsarbejde.

Vi løser kort sagt alle opgaver, og vi gør det til en konkurrencedygtig pris.

Kontakt os for at høre mere om priser og vilkår.

vejpark